Skip To ContentSkip To Content
  Teen Health Center is OPEN
  Posted on 04/08/2020
  SWS Teen Health Center

  Seattle World School Teen Health Center is able to offer appointments to students who need medication refills, mental health counseling, or medical advice. If you would like an appointment or need help finding a place to go, please call 206-332-7160 and leave a voicemail with the best phone number to reach you, and we will return your message within a couple days. Please leave a message in the language you are comfortable with. If you are in crisis, please call 911 or text 741741. 

  We miss you. We hope you are well. We are here to support you during this difficult time.


  Spanish:

  Seattle World School Teen Health Center puede ofrecer citas a estudiantes que necesitan recargas de medicamentos, asesoramiento de salud mental o consejo médico. Si quiere una cita o necesita ayuda para encontrar donde ir, por favor llame al 206-332-7160 y deje un correo de voz con el mejor número de teléfono para comunicarse con usted, y le devolveremos su mensaje dentro de un par de días. Por favor, deje un mensaje en el idioma con el que se sienta cómodo. Si usted está en crisis, por favor llame al 911 o envíe un mensaje de texto al 741741.

  Los extrañamos. Esperamos que estén bien. Estamos aquí para apoyarlos durante este tiempo difícil.


  Vietnamese:

  Trung Tâm Y Tế Thanh Thiếu Niên của trường Seattle World School có thể cung cấp các cuộc hẹn cho những học sinh cần lấy thêm thuốc, tư vấn sức khỏe tâm lý hoặc tư vấn y tế. Nếu bạn muốn một cuộc hẹn hoặc cần trợ giúp tìm một chổ để đi, vui lòng gọi 206-332-7160 và để lại hộp thư thoại (voicemail) với số điện thoại tốt nhất để chúng tôi liên lạc với bạn. Chúng tôi sẽ trả lời tin nhắn của bạn trong vài ngày tiếp theo. Xin vui lòng để lại tin nhắn bằng ngôn ngữ mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Nếu bạn đang gặp khủng hoảng, xin vui lòng gọi 911 hoặc nhắn tin 741741.

  Chúng tôi rất nhớ các bạn. Chúng tôi hy vọng các bạn khỏe mạnh. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn trong thời gian khó khăn này.


  Oromo:

  Seattle World School Teen Health Center/Mana Barumsa Adunyaa Seattle Buufata Fayyaa Ijoollee barattoota qoricha/Dawaa yaalaa fixatanii guuttachuu barbaadan gorssa fayyaa sammuu barbaadan yookaan gorssa yaala fayyaa barbaadaniif beellamaan gargaaruu ni danda’a. Beellama yoo barbaadan yookaan bakka tajaaajila irraa argattan beekuu yoo barbaaddan maaloo bilbila 206-332-7160 bilbilaatii bilbila irratti isin arginu waliin dhaamsa sagaleen dhiisaa. guyyaa muraasa keessatti isin qunnamnaa. Maaloo afaan sirritti beektaniin dhaamsa dhiisaa. Rakkoo keessa yoo jiraattan maaloo 911 bilbilaa Ykn 741741 irratti dhaamsa brreefamaa ergaa.

  Isin yaadnee. Fayyaa jirtan jennee abdii qabna. Yeroo rakkisaa kana keessatti isin gargaaruudhaaf qophii qabna.


  Amharic

  Seattle World School Teen Health Center/የሲያትል የአለም ትምህርት ቤት የልጆች ጤና ጣቢያ መድሃኒት አልቆባቸዉ ማስሞላት ለሚፈልጉ፤የአዕምሮ ጤና ምክር አገልግሎት ለሚፈልጉ ወይንም የጤና ህክምና ምክር ለሚፈልጉ ተማሪዎች ቀጠሮ በመያዝ መርዳት ይፈልጋል፡፡ ቀጠሮ ለመያዝ ከፈለጉ ወይም የት መሄድ እንዳለቦት ማወቅ ከፈለጉ እባኮትን በዚህ ስልክ ቁጥር 206-332-7160 በመደወል የሚገኙበትን የስልክ ቁጥር በመጥቅስ የድምጽ መልዕክት ያስቀምጡ፡፡ በተወሰኑ ቀናት ዉስጥ ለመልክትዎ ምላሽ እንሰጣለን፡፡ እባክዎትን በሚመቾት ቋንቋ መልክቶን ያስቀምጡ፡፡ በችግር ዉስጥ ከሆኑ እባኮትን 911 ይደዉሉ ወይንም 741741 ላይ መልእክት ይላኩ፡

  ናፍቃችሁናል፡፡ ደህና እንደሆናችሁ ተስፋ አለን፡፡ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ልንረዳችሁ ተዘጋጅተናል፡፡